modi lite - Wątroba
soracte lite - Wątroba
pb lite e1515084571108 - Wątroba
agatha lite - Wątroba
pb lite - Wątroba

Skuteczne leczenie wątroby metodami bezoperacyjnymi

Nowotwory wątroby uchodzą za jedne z najtrudniejszych w terapii. Tym bardziej, że łagodne guzki zwykle nie dają żadnych objawów i pacjent nie zdaje sobie sprawy z ich obecności. Trafne rozpoznanie może zapewnić jedynie odpowiednio dobrana metoda diagnostyczna, która pozwala wdrożyć bezpieczne leczenie wątroby dopasowane do specyfiki schorzenia. Nowotwór wątroby może być wynikiem zapalenia narządu typu B lub C. Często towarzyszy także marskości, co jednak jeszcze bardziej utrudnia jego wykrycie, ponieważ dominują objawy charakterystyczne dla podstawowej choroby.

Chorzy często poszukują nowatorskich metod skutecznego leczenia wątroby. Jedną z nich jest usuwanie objętości guzków przy użyciu ECHOLASERA. Terapia ta polega na poddawaniu zmian nowotworowych działaniu światła laserowego wprowadzonego pod skórę za pomocą światłowodów. Ta mikroinwazyjna technika jest wykorzystywana do leczenia różnego typu zmian, między innymi w terapii nowotworu tarczycy, gruczołu krokowego czy piersi. Jej główną zaletą jest duża precyzja działania, a także bezpieczeństwo stosowania.

 

Bezpieczne leczenie wątroby przy użyciu PBLite

 

BEZPIECZNE LECZENIE WĄTROBY – PBLITE

PBLite to metoda bezpiecznego leczenia wątroby, wykorzystująca technologię ECHOLASERA. Umożliwia bezoperacyjne usuwanie objętości guzków w tkankach miękkich organizmu poprzez wprowadzanie mikrowłókien techniką przezskórną i aplikację wiązki laserowej o określonych parametrach. Walory tej mikroinwazyjnej techniki zostały docenione przez autorytety medyczne na wszystkich kontynentach, określając ją jako sposób na skuteczne leczenie wątroby, w której powstały zmiany nowotworowe.

LECZENIE PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO RAKA WĄTROBY

Termoterapia PBLite wykorzystywana jest do leczenia pierwotnego i wtórnego raka wątroby obecnego w postaci zmian ogniskowych. Polecana jest również dla osób, które ze względu na krytyczne schorzenia, nie mogą poddać się operacji. Co ciekawe, w nazwie zabiegu zawiera się pełen obszar jego zastosowania. „PB” to skrót od więzów Prometeusza, tytana, który w mitologii greckiej został za karę przywiązany do skał Kaukazu, gdzie każdego dnia przylatujący orzeł wyjadał jego wątrobę. Słowa „Lite” z jednej strony odnosi się do lekkości i mikroinwazyjności zabiegu, a z drugiej – do źródła terapeutycznego („light”, światło, czyli laser).

Nazwa PBLite pozwala odróżnić procedurę wykonywaną przy użyciu technologii ECHOLASERA (mikroinwazyjność i podejście wielowłóknowe w jednym systemie) od innych technik ablacji termicznej.

Technika ECHOLASERA jest również coraz powszechniej wykorzystywana do bezpiecznego leczenia wątroby poprzez laserowe usuwanie zmian nowotworowych. Ta nowatorska metoda nosi nazwę PBLite i jest jedną z bardziej skutecznych metod mikroinwazyjnych.

Całkowita ablacja nowotworów złośliwych w wątrobie

Technologia ECHOLASER PBLite pozwala na całkowitą ablację nowotworów złośliwych w wątrobie z zachowaniem wystarczającego marginesu bezpieczeństwa. Zabieg polega na przezskórnym wprowadzaniu włókien optycznych (od 1 do 4 w zależności od wielkości guza) i transmitowaniu energii laserowej przez kilka minut, powodując nagrzewanie się tkanek, aż do ich całkowitego zniszczenia, z zachowaniem wystarczającego marginesu bezpieczeństwa.

Rozmieszczanie aplikatorów, monitorowanie leczenia oraz sprawdzanie efektywnego obszaru koagulacji są przeprowadzane pod kontrolą USG. Aby ułatwić manewr wprowadzania aplikatorów, system posiada dedykowane, wieloaplikatorowe systemy prowadzące dla sond ultradźwiękowych, zaprojektowane specjalnie pod kątem anatomicznego obszaru wątroby, z odpowiednim oprogramowaniem do biopsji, które wyświetla wskazówki na ekranie. Ponieważ w tym przypadku chodzi o nowotwory złośliwe, celem leczenia  jest nie tylko całkowita ablacja zmiany chorobowej, ale i późniejszy brak miejscowych nawrotów po zabiegu oraz wzrost netto prawdopodobieństwa przeżycia w dłuższym okresie (5 lat).

Leczenie uszkodzeń wątroby metodą PBLite

Za sprawą tylko jednej sesji z użyciem PBLite można leczyć uszkodzenia wątroby o szerokim zakresie wielkości oraz średnicach do 5 cm. Wszystko to dzięki wszechstronności oferowanej przez podejście wielowłóknowe. Zlokalizowany efekt termiczny PBLite sprawia, że stanowi on złoty standard w przypadku zmian chorobowych wątroby w pobliżu struktur zagrożonych.

Zalety leczenia:

 • zniszczenie termiczne „in situ”,
 • zachowanie zdrowej tkanki i funkcji narządu,
 • wysoce przewidywalna i powtarzalna objętość koagulacji wymagana dla zachowania marginesu bezpieczeństwa,
 • zlokalizowanie efektu termicznego tylko w docelowym obszarze, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie zabiegu blisko zagrożonych miejsc,
 • użycie delikatnych, atraumatycznych igiełek właściwych dla narządu wątroby,
 • możliwość leczenia pacjentów z rozrusznikiem serca (doskonała kompatybilność elektromagnetyczna),
 • brak konieczności zastosowania znieczulenia ogólnego,
 • krótki czas zabiegu (kilka minut),
 • szybki czas powrotu do zdrowia,
 • brak lub nieznaczny ból po zabiegu,
 • krótka hospitalizacja,
 • terapia pomostowa dla przeszczepów narządów.

Przypadki kliniczne

Przypadek kliniczny nr 1

Pierwotny nowotwór wątroby w pobliżu struktur naczyniowych

Pacjent z częściowo egzofitycznym rakiem wątroby (biała strzałka na rysunku), znajdującym się pomiędzy odgałęzieniem żyły wrotnej i żyły głównej, przeszedł Termoterapię Laserową przy użyciu czterech włókien, dwóch umieszczonych w górnej części żyły wrotnej oraz dwóch w dolnej. Lezja, która była szczególnie trudna do leczenia ze względu na otaczające ją żyły, została całkowicie usunięta bez powodowania jakichkolwiek zmian w otaczających strukturach naczyniowych. 

imm1fegato - Wątroba

obraz USG przed zabiegiem 

imm2fegato - Wątroba

Obraz z rezonansu magnetycznego po jednomiesięcznej obserwacji pokazujący całkowitą ablację ( biała strzałka ).

Zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Dr. Giovan Giuseppe Di Costanzo (Cardarelli Hospital, Naples)

Przypadek kliniczny nr 2

Wtórny rak jelita grubego znajdujący się blisko serca

Pacjent z 8-mm przerzutami wątroby w odcinku I, znajdującymi się bardzo blisko osierdzia, został poddany termoterapii Echolaserem. Zmiana chorobowa została całkowicie usunięta, bez żadnych komplikacji związanymi z krytycznymi strukturami sąsiednimi, takimi jak wysięk osierdziowy.

imm3fegato - Wątroba

obraz USG przed zabiegiem 

imm4fegato - Wątroba

Obraz USG z kontrastem wykonany po zabiegu i pokazujący całkowitą ablację

Zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Dr. Sergio Sartori (Sant’Anna Hospital, Ferrara)

Publikacje

Efficacy and safety of percutaneous laser ablation therapy for treatment of large HCC.
[Skuteczność i bezpieczeństwo przezskórnej ablacyjnej terapii laserowej w leczeniu dużych wątrobiaków złośliwych (raka wątrobowokomórkowego, ang. hepatocellular carcinoma, HCC)

Camera S, Di Costanzo GG, Tortora R, Addario L, Lampasi F, Tartaglione MT, Cossiga V, Donnaruma L, Caporaso N, Morisco F.
Digestive and Liver Disease. 2016; 48 (1): e50.

Laser ablation with or without chemoembolization for unresectable neuroendocrine liver metastases: a pilot study
[Laserowa ablacja z lub bez chemoembolizacji dla nieresekcyjnych neuroendokrynnych przerzutów wątrobowych]

Pacella CM, Nasoni S, Grimaldi F, Di Stasio E,Misischi I, Bianchetti S, Papini E.
International Journal of Endocrine Oncology May 2016, Vol.3, No.2, strony 97-107

Laser ablation for small hepatocellular carcinoma: State of the art and future perspectives.
[Ablacja laserowa małego raka wątrobowokomórkowego: Stan wiedzy i perspektywy na przyszłość]

Di Costanzo GG, Francica G, Pacella CM.
World J Hepatol 2014 October 27; 6(10): 704-715

Radiofrequency Ablation versus Laser Ablation for the Treatment of Small Hepatocellular
Carcinoma in Cirrhosis: a Randomized Trial.
[Ablacja częstotliwościami radiowymi a ablacja laserowa w leczeniu małych nowotworów wątrobokomórkowych w marskości wątroby: Badanie randomizowane]

Di Costanzo GG, Tortora R, D Adamo G, De Luca M, Lampasi F, Addario L, Galeota Lanza A, Picciotto FP, Tartaglione MT, Cordone G, Imparato M, Mattera S, Pacella CM.
J Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;30(3): 559-65

A novel needle guide system to perform percutaneous laser ablation of liver tumors using the multifiber technique.
[Nowatorski system prowadzenia igły do przeprowadzania przezskórnej ablacji laserowej nowotworów wątroby za pomocą techniki wielowłókowej]

Di Costanzo GG, D’Adamo G, Tortora R, Zanfardino F, Mattera S, Francica G, Pacella CM.
Acta Radiol. 2013 May 23.

Effectiveness, Safety, and Local Progression After Percutaneous Laser Ablation for Hepatocellular Carcinoma Nodules up to 4 cm Are Not Affected by Tumor Location
[Skuteczność, bezpieczeństwo i zaawansowanie miejscowe po przezskórnej ablacji laserowej w przypadku raka wątrobowokomórkowego Na guzki do 4 cm nie ma wpływu lokalizacja guza]

Francica G, Petrolati A, Di Stasio E, Pacella S, Stasi R, Pacella CM.
Vascular and Interventional Radiology 2012 February;199:1393–1401

Influence of ablative margin on local tumor progression and survival in patients with HCC ≤4 cm after laser ablation.
[Wpływ marginesu ablacyjnego na zaawansowanie miejscowe nowotworu i przeżycie u pacjentów z rakiem wątrobokomórkowym (hepatocellular carcinoma, HCC) ≤4 cm po ablacji laserowej]

Francica G, Petrolati A, Di Stasio E, Pacella S, Stasi R, Pacella CM.
Acta Radiol. 2012 May 1;53(4):394-400.

Percutaneous laser ablation of hepatocellular carcinoma in patients with liver cirrhosis awaiting liver transplantation
[
Przezskórna ablacja laserowa raka wątrobowokomórkowego u pacjentów z marskością wątroby oczekujących na przeszczep wątroby]
Pompili M, Pacella CM, Francica G, Angelico M, Tisone G, Craboledda P, Nicolardi E, Rapaccini GL, Gasbarrini G.
Eur J Radiol. 2009

Review Article: Laser Ablation for Small Hepatocellular Carcinoma
[Artykuł przeglądowy: Ablacja laserowa małego raka wątrobowokomórkowego]

Pacella CM, Francica G, oraz Di Costanzo GG.
Radiology Research and Practise. 2011 Oct 20

Long-term outcome of cirrhotic patients with early hepatocellular carcinoma treated with ultrasound-guided percutaneous laser ablation: a retrospective analysis
[Długoterminowe wyniki pacjentów z marskością wątroby i wczesnym rakiem wątrobowokomórkowym leczonych przezskórną ablacją laserową pod kontrolą USG: analiza retrospektywna]

Pacella CM, Francica G, Di Lascio FM, Arienti V, Antico E, Caspani B, Magnolfi F, Megna AS, Pretolani S, Regine R, Sponza M, Stasi R.
J Clin Oncol. 2009 Jun 1;27(16):2615-21

Percutaneous laser ablation of unresectable primary and metastatic adrenocortical carcinoma
[Przezskórna ablacja laserowa nieoperacyjnego pierwotnego oraz przerzutowego raka kory nadnerczy]

Pacella CM, Stasi R, Bizzarri G, Pacella S, Graziano FM, Guglielmi R, Papini E.
Eur J Radiol. 2008 Apr; 66 (1):88-94

Complications of Laser Ablation for Hepatocellular Carcinoma: A Multicenter Study
[Powikłania przy ablacji laserowej w raku wątrobowokomórkowym: badanie wieloośrodkowe]

Arienti V, Pretolani S, Pacella CM, Magnolfi F, Caspani B, Francica G, Megna AS, Regine R, Sponza M, Antico E, Di Lascio FM.
Radiology. 2008 Mar;246(3):947-55. Epub 2008 Jan 14.

Percutaneous laser ablation in patients with isolated unresectable liver metastases from colorectal cancer: Results of a phase II study.
[Przezskórna ablacja laserowa u pacjentów z odizolowanymi nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby z powodu raka jelita grubego: Wyniki badania II fazy.]
Pacella CM, Valle D, Bizzarri G, Pacella S, Brunetti M, Maritati R, Osborn J, Stasi R.
Acta Oncologica 2006; 45: 77-83

Analysis of factors predicting survival in patients with hepatocellular carcinoma treated with percutaneous laser ablation.
[Analiza czynników predykcyjnych przeżycia u chorych z rakiem wątrobowokomórkowym leczonych przezskórną ablacją laserową.]

Pacella CM, Bizzarri G, Francica G, Forlini G, Petrolati A, Valle D, Anelli V, Bianchini A, Nuntis SD, Pacella S, Rossi Z, Osborn J, Stasi R.
J Hepatol. 2006 Maggio;44(5):902-9

Percutaneous Laser Ablation in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma with a Tumor Size of 4 cm or Smaller: Analysis of Factors Affecting the Achievement of Tumor Necrosis
[Przezskórna ablacja laserowa w leczeniu raka wątrobowokomórkowego przy guzie o wielkości 4 cm lub mniejszej: Analiza czynników wpływających na osiągnięcie martwicy guza]

Walser EM
J Vasc Interv Radiol 2005; 16:1427–1429

Laser Thermal Ablation in the Treatment of Small Hepatocellular Carcinoma: Results in 74 Patients
[Laserowa ablacja termiczna w leczeniu małego raka wątrobowokomórkowego: wyniki u 74 pacjentów]

Pacella CM, Bizzarri G, Magnolfi F, Cecconi P, Caspani B, Anelli V, Bianchini A, Valle D, Pacella S, Manenti G, Rossi Z.
Radiology. 2001 Dec; 221(3):712-20.

Hepatocellular Carcinoma: Long-term Results of Combined Treatment with Laser Thermal Ablation and Transcatheter Arterial Chemoembolization
[Rak wątrobowokomórkowy: Długoterminowe wyniki leczenia skojarzonego przy użyciu laserowej ablacji termicznej oraz przezcewnikowej chemoembolizacji tętniczej]

Pacella CM, Bizzarri G, Cecconi P, Caspani B, Magnolfi F, Bianchini A, Anelli V, Pacella S, Rossi Z.
Radiology. 2001 Jun;219(3):669-78

Ultrasound-guided percutaneous laser ablation of liver tissue in a rabbit model
[Kontrolowana ultradźwiękami przezskórnaablacja laserowa tkanki wątroby na przykładzie królika]

Pacella CM, Rossi Z, Bizzarri G, Papini E, Marinozzi V, Paliotta D, Castaldo R, Ziparo V, Garosi F, Cinti M, Muzzi F
European Radiology 1993; 3(1)

Badania kliniczne

Radiofrequency Versus Laser Ablation for Hepatocellular Carcinom
[Ablacja częstotliwościami radiowymi a ablacja laserowa w przypadku raka wątrobowo komórkowego]

Randomizowane badanie kliniczne
Liczba pacjentów uczestniczących: 140
Centrum badań referencyjnych: Reference Study Centre: Cardarelli Hospital, Naples [Neapol]
Status badania: zakończony
Zarejestrowano na ClinicalTrial.gov: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01096914?term=laser+radiofrequency+liver&rank=1
Publikacja wyników: Radiofrequency ablation versus laser ablation for the treatment of small hepatocellular carcinoma in cirrhosis: A randomized trial, Di Costanzo GG1, Tortora R, D’Adamo G, De Luca M, Lampasi F, Addario L, Galeota Lanza A, Picciotto FP, Tartaglione MT, Cordone G, Imparato M, Mattera S, Pacella CM. J Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;30(3):559-65.

Kontakt

  captcha

  Wpisz czego szukasz i wciśnij Enter